Praktijk voor Directieve Therapie

Verslavingsproblematiek kan verschillende vormen aannemen en gaat vaak samen met psychische problemen, verstoorde relaties, onmacht of eenzaamheid. Omgekeerd lopen mensen met relatie- of werkproblemen een groter risico dat middelengebruik overgaat van “vrijwillig” ruim gebruiken naar niet meer zonder kunnen. Dan lukt het niet meer om zonder hulp nog te stoppen met alcohol drinken, blowen, of het slikken van bijvoorbeeld slaap- of kalmeringstabletten. Maar ook zonder het “innemen” van iets kan een verslaving ontstaan aan gokken, internetten, spelletjes enzovoort. Dat noemen we dan een gedragsverslaving.

We weten nu dat er in de hersenen blijvende veranderingen optreden door het regelmatig, steeds vaker en steeds meer, gebruiken van een verslavend middel. Tegenwoordig spreken we daarom liever van een “neurobiologische aandoening” die samengaat met psychische én lichamelijke afhankelijkheid. En daar is met een hoop goeie wil en de beste voornemens toch maar moeilijk van af te komen zonder een gerichte behandeling.

Maar die behandeling is wel degelijk mogelijk!

Bij partners, ouders of kinderen leven ook vaak veel vragen over middelengebruik, -misbruik en verslaving: Hoe kon het zo ver komen, en wat zijn de gevolgen van het middelengebruik? Wanneer wordt het te veel, of schadelijk, wanneer ben je eigenlijk echt verslaafd? Waarom kan een verslaafde niet gewoon minderen of stoppen? Is gecontroleerd, “sociaal” gebruik nog mogelijk?
Directieve therapie is een uitstekende manier om concrete handvatten te krijgen: Om de verslaving zelf aan te pakken, en om met meer begrip en kennis met een dierbaar persoon om te gaan die een afhankelijkheidsprobleem heeft.

Tineke Gottschal is arts, en is sinds 2009 gespecialiseerd Verslavingsarts, via de door de  KNMG erkende opleiding “Master in Addiction Medicine”. Zij heeft jarenlange ervaring in de behandeling van verslavings”ziekte” zelf en de problemen die hiermee samenhangen, maar ook met begeleiding en consultatie wanneer u als partner,  familie of hulpverlener met verslaving te maken krijgt.

Mensen van diverse pluimage weten Tineke Gottschal te vinden: van mensen met vragen over hun eigen middelengebruik, met huwelijks- of relatieproblemen, ouders die zich geen raad weten met het gedrag van hun kinderen, tot collega’s uit de zorg, die consultatie vragen bij hun werk met verslaafde patiënten. Maar ook deze collega’s kunnen zelf een afhankelijkheidsprobleem ontwikkelen waarbij ze het vervolgens heel erg moeilijk vinden om zélf in behandeling te gaan.

De hulpverlening kan uiteen lopen van het bespreken van uw twijfels, vragen om concrete informatie en/of gezamenlijke gesprekken, tot behandeling van de verslaving zelf. Met of zonder ondersteuning van medicatie, en zo nodig verwijzing naar een afkickkliniek als eerste stap.

Daarnaast wordt Tineke Gottschal regelmatig gevraagd om bijscholing te geven aan verschillende doelgroepen zoals huisartsen of verpleegkundigen, maar ook voorlichting aan ouders of beleidsmedewerkers.